Bij Slim bedrijfsadvisering is uw bedrijf in goede handen.

De werkwijze van Slim Bedrijfsadvies werkt!

1. KENNISMAKING
Waarom bent u ondernemer geworden? Waar wilt u naar toe en hoe wilt u deze doel(en) bereiken? Waar liggen volgens u uw sterke, maar ook zwakke punten? Zomaar een aantal vragen, die de basis vormen voor de weg die we – als het goed is – samen gaan bewandelen. De weg naar orde, structuur, ruimte, rust én… een hoger rendement. Is er een klik? Kan ik wat voor u betekenen? Dan ga ik graag voor u aan de slag!

2. ORIËNTATIE
Tijdens de oriëntatiefase kijk ik kritisch naar de verschillende processen binnen uw bedrijf. En ik ga op zoek naar de antwoorden op vragen als: Worden de juiste capaciteiten van uw medewerkers optimaal benut? Sluiten de bedrijfsprocessen optimaal op elkaar aan? Waar liggen de kansen voor verbetering? Is er voldoende draagvlak om de positieve wending te maken?

3. INDIVIDUELE GESPREKKEN
Een succesvolle implementatie staat of valt met een goede samenwerking met uw medewerkers. Is de onderneming als team in staat om te veranderen? Hoe kijken uw medewerkers tegen een dergelijk verbetertraject aan? De uitkomst van deze gesprekken neem ik mee in mijn advies. Een gezonde mix van draaglast en draagkracht, in combinatie met het benutten van ieders kracht en talent, zorgt immers voor tevreden medewerkers en… een optimaal resultaat!

4. ADVIES
Op basis van de inventarisatiefase ontvangt u een onafhankelijk advies op maat. Over de (mogelijk) te nemen stappen naar een effectievere, efficiëntere onderneming en het leggen van de basis voor meer succes. U ontvangt geen dik rapport, maar een pragmatisch, helder advies over uw bedrijfsvoering, uw onderscheidend vermogen en de verbeterkansen.

5. IMPLEMENTATIE
Wat mij betreft het mooiste onderdeel van het proces: de implementatie. Het startsein voor het veranderproces is het begin van de herstructurering, soms ook cultuurverandering. De eerste stappen voor het succesvol voortbestaan van uw bedrijf! Tijdens dit proces heeft Slim bedrijfsadvisering niet alleen een begeleidende, maar veelal ook een ondersteunende rol. Samen steken we de handen uit de mouwen, gaan we op een grondige, gestructureerde wijze aan de slag. Zo ontstaat een stevige basis voor een duurzame verdere ontwikkeling van uw bedrijf!

6. NAZORG
Tijdens het nazorgtraject bespreken we de effecten van de geherstructureerde processen. Zijn de verschillende elementen op de juiste wijze toegepast? Waar loopt u – of uw team – nog tegenaan? Indien nodig vindt er finetuning plaats, wordt het project officieel afgesloten én ontvangt u een korte rapportage met bevindingen en resultaten.

7. EVALUATIE
Tijdens de evaluatiefase blikken we terug op de uitvoering, de kwaliteit en de resultaten. Wat heeft het u opgeleverd? Waar liggen nog kansen voor de toekomst? Bent u tevreden?

Twijfelt u aan uw prijsbepaling? Rijzen uw inkoopkosten de pan uit? Zet ook de eerste stappen naar een gezonde(re) organisatie. Neem eens contact op voor een vrijblijvend gesprek en laat u inspireren. En attenderen. Op de mogelijkheden voor een hoger rendement.

DEELDIENSTEN
Gaat u liever zelf aan de slag? Denk eens aan een Slim(me) sparringsessie of brainstormsessie . Een bedrijfsadvies van Slim bedrijfsadvisering. De beste opstap naar een succesvol voortbestaan van uw onderneming.

Ontdek, ontwikkel en benut uw kansen. Slim bedrijfsadvisering.

Slim Business Coaching

Duur: 3 maanden
Prijs: op aanvraag

Intake, analyse & advies

Slim(me) sparringsessie

Duur: dagdeel (4 uur)
Prijs: op aanvraag

Sparringsessie & advies

Slim(me) brainstormsessie

Duur : twee dagdelen (8 uur)
Prijs : op aanvraag

Brainstorm, probleemstelling & mogelijke (slimme) oplossingen